Tahanan

Palmdale to Burbank Project Section Overview

Mabilis na Mga Link: Mga Video | Mga Dokumento

Susunod

Ang Palmdale to Burbank Project Section ay bahagi ng Phase 1 ng California High-Speed Rail System na nagkokonekta sa Antelope Valley sa San Fernando Valley, na magdadala ng high-speed rail service sa urban Los Angeles area na may bagong modernong linya ng tren na kapansin-pansing binabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Antelope Valley at Los Angeles Basin.

Sa pagkumpleto, ang Palmdale to Burbank Project Section ay:

  • Connect the Palmdale and Burbank Airport stations, designed at speeds that would support a 13-minute non-stop travel time, with operation time about 17 minutes.

  • Magbigay ng mga benepisyo sa ekonomiya at trabaho para sa komunidad, rehiyon at estado

  • Ikonekta ang high-speed rail sa rehiyon sa pamamagitan ng umiiral at nakaplanong mga istasyon ng Metrolink

  • Magbigay ng link sa iminungkahing tren ng Brightline West papuntang Las Vegas sa Palmdale

Ang California High-Speed Rail Authority (Authority) ay patuloy na nakipagtulungan sa pampublikong ahensiya at mga stakeholder ng komunidad upang isama ang mga pagpipino sa disenyo na higit na umiiwas o nagpapaliit ng mga potensyal na epekto sa mga kasalukuyang pasilidad, paggamit ng lupa, mapagkukunan sa kapaligiran at mga komunidad. Bilang resulta, noong 2020 ang Awtoridad ay bumuo ng mga karagdagang alternatibo sa pagtatayo upang maisama sa proseso ng pagsusuri sa kapaligiran.

These additional alternatives are based on the prior Build Alternatives Refined SR14, E1 and E2, but have been modifi­ed to reduce potential impacts to sensitive aquatic resources south of Palmdale, including Una Lake.

The additional build alternatives are referred to as SR14A, E1A and E2A. The prior alternatives of Re­fined SR14, E1 and E2 are included in the environmental review for a total of six build alternatives that are analyzed in the Environmental Impact Report/Environmental Impact Statement (EIR/EIS). The EIR/EIS addresses many topic areas, including traffic, air quality, noise, vibration, aesthetics and more.

Gustong Alternatibo ng Estado: SR14A

The alternative determined to best balance trade-offs between environmental, community, performance, operations, and construction factors is known as the Preferred Alternative. For the Palmdale to Burbank Project Section, the State’s Preferred Alternative, SR14A, is approximately 38 miles long and connects the cities of Palmdale and Burbank. It will partially use the existing Metrolink right-of-way to the extent possible for approximately three miles in the San Fernando Valley. The Preferred Alternative would avoid crossing Una Lake and minimizes impacts to nearby wetlands. Trains operating along the Preferred Alternative would be underground through the community of Acton, the Angeles National Forest and the San Gabriel Mountains National Monument. SR14A is also underground where it crosses the Pacifi­c Crest Trail, avoiding impacts to the trail. Through the northern portion of the San Fernando Valley, SR14A is in a tunnel and emerges near the Hansen Dam Spreading Grounds, and then follows the Metrolink/Union Pacifi­c corridor to Burbank.

Mapa ng Pangkalahatang-ideya ng PB

Mga video

Taglagas 2022 Community Meeting (English)

Taglagas 2022 Community Meeting (Spanish)

SR14A Flyover

Palmdale hanggang Burbank, E1A Flyover Video:
https://www.youtube.com/watch?v=MOkEupJtMt8

Palmdale hanggang Burbank, E2A Flyover Video: https://www.youtube.com/watch?v=-FmEySi0xeg

Palmdale hanggang Burbank, Pinong SR14 Flyover Video: https://www.youtube.com/watch?v=axpn9OWGRUI

Palmdale hanggang Burbank, E1 Flyover Video:
https://www.youtube.com/watch?v=bKo_pUk4bYo

Palmdale hanggang Burbank, E2 Flyover Video: https://www.youtube.com/watch?v=IcDNRO9ZDtw

Mga dokumento

Project Section Environmental Documents

Piliin ang iyong wika sa ibaba upang madala sa naaangkop na dokumento.

Community Meeting Presentation (Fall 2022)

    Tahanan
    Susunod