Dati

Interactive na Mapa

Susunod

Inilalarawan ng mapa na ito ang environmental footprint, na kumakatawan sa maximum na lugar na maaapektuhan ng proyekto, gaya ng tinukoy sa dokumentong pangkapaligiran.

Mag-click sa mapa o mag- click dito upang mahanap ang iyong ari-arian na may kaugnayan sa paunang bakas ng paa para sa Build Alternative.

Mahalagang tandaan na ito ang impormasyong kasama sa Draft EIR/EIS na inilabas noong Mayo 2020. Ang Final EIR/EIS ay inilabas noong Nobyembre 5, 2021, at kasama ang mga pagpipino sa footprint ng proyekto at mga potensyal na epekto sa pag-aari. Mangyaring bisitahin ang website ng Awtoridad upang suriin ang Panghuling EIR/EIS na may pinakabagong impormasyon.

Pangkalahatang-ideya ng Right-of-Way

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng right-of-way ng Awtoridad at programa ng tulong sa relokasyon sa pamamagitan ng panonood ng video at pagrepaso sa mga fact sheet.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa proseso ng right-of-way ng Awtoridad o sa programa ng tulong sa relokasyon, mangyaring tumawag sa (916) 324-1541 o mag-email info@hsr.ca.gov.