Tunneling

Dati
Susunod

Dahil sa kakaibang topograpiya ng lugar ng proyekto, na kinabibilangan ng matataas na disyerto na rehiyon ng Antelope Valley, matataas na kabundukan ng San Gabriel Mountain range at siksik na urban na lugar ng San Fernando Valley, ang mga tunnel ay ginagamit sa buong seksyon ng proyekto. Ang mga tunnel na ito ay ginagamit upang tugunan ang mga hadlang sa topograpiko (matataas na bundok), at maiwasan at bawasan ang mga epekto sa mga komunidad, tirahan at mga pasilidad sa itaas (mga tahanan, mga freeway, atbp.). Sa mga kumplikadong geological na kondisyon at fault zone sa loob ng mga tunneling area, ang mga pangunahing pagsasaalang-alang ay isinasaalang-alang sa mga elemento ng disenyo, tulad ng uri ng tunnel, seismic fault chamber, access point, sound mitigation at kaligtasan. Ang tinatayang haba ng mga tunnel sa Palmdale to Burbank Project Section ay 22 hanggang 28 milya.

 

Kasama sa Preferred Alternative, SR14A, ang apat na tunnel na may kabuuang 28 milya.

Mga Uri ng Tunnel

Tunnel Boring Machine Animation

Pagtatanghal ng Tunneling

Pagtatanghal ng Tunneling

Depth Maps

Tunnel Depth Map SR14A
(Pinugustuhang Alternatibo)

Tunneling Depth Map SR14A v2

Tunnel Depth Map Pinong SR14
                                 

Tunneling Depth Map Refined SR14 v2

Tunnel Depth Map E1A

Tunneling Depth Map E1A v2

Mapa sa Lalim ng Tunnel E1

Mapa ng Lalim ng Tunneling E1 v2

Tunnel Depth Map E2A

Tunneling Depth Map E2A v2

Mapa ng Lalim ng Tunnel E2

Tunneling Depth Map E2 v2

Paghahambing sa Pagitan ng mga Ruta

Ang talahanayang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa bawat alternatibo mula sa Spruce Court sa Palmdale hanggang sa Burbank Station, kasama ang iba't ibang feature ng disenyo at haba ng segment ng tunnel.
Paghahambing sa Pagitan ng mga Ruta

Mga Halimbawa ng Portal

Halimbawa ng Portal 1
Halimbawa ng Portal 2
Dati
Susunod