Interactive na Mapa

Dati
Susunod
CHSRA PB Interactive Map Image

Inilalarawan ng mapa na ito ang environmental footprint, na kumakatawan sa maximum na lugar na maaapektuhan ng proyekto, gaya ng tinukoy sa dokumentong pangkapaligiran.

Mag-click sa mapa o mag- click dito upang mahanap ang iyong ari-arian na may kaugnayan sa paunang bakas ng paa para sa Build Alternative.

Kapag nasuri mo na ang Draft EIR/EIS, kung matukoy mo na nakalista ang iyong property bilang posibleng maapektuhan, mahalagang tandaan na magsisimula ang proseso ng pagkuha ng property pagkatapos maaprubahan ang Final EIR/EIS, na kasalukuyang naka-target para sa 2023. Maaari kang magsumite ng anumang mga komento o tanong tungkol sa iyong ari-arian sa pamamagitan ng pormal na proseso ng komento sa Draft EIR/EIS. Ang mga komentong natanggap sa Draft EIR/EIS ay tutugunan pagkatapos ng pagsasara ng opisyal na panahon ng komento at isasama sa Final EIR/EIS.

Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng right-of-way ng Awtoridad at programa ng tulong sa relokasyon sa pamamagitan ng pagrepaso sa mga fact sheet .

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa proseso ng right-of-way ng Awtoridad o sa programa ng tulong sa relokasyon, mangyaring tumawag sa (916) 324-1541 o mag-email sa info@hsr.ca.gov .