Nhà

Burbank đến Los Angeles
Tổng quan phần dự án

Kế tiếp

Đoạn dự án từ Burbank đến Los Angeles kết nối hai trung tâm giao thông đa phương thức quan trọng, Sân bay Hollywood Burbank và Nhà ga Liên minh Los Angeles (LAUS), cung cấp thêm một tuyến liên kết giữa Trung tâm thành phố Los Angeles, Thung lũng San Fernando và Bang.

Đoạn dự án dài khoảng 14 dặm đề xuất tận dụng lộ giới đường sắt hiện tại ở mức độ lớn nhất có thể, tiếp giáp với Sông Los Angeles, qua các thành phố Burbank, Glendale và Los Angeles với các nhà ga được đề xuất gần Sân bay Hollywood Burbank và tại LAUS. Để biết thêm thông tin và để cập nhật, vui lòng truy cập trang web của Cơ quan.

Vào ngày 20 tháng 1 năm 2022, Hội đồng quản trị (Cơ quan) của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California đã phê duyệt Báo cáo Tác động Môi trường Cuối cùng/Tuyên bố Tác động Môi trường (EIR/EIS) cho đoạn tuyến dự án dài khoảng 14 dặm từ Burbank đến Los Angeles. Hành động này mở đường cho việc giải phóng mặt bằng môi trường đầy đủ CEQA (Đạo luật Chất lượng Môi trường California) gần 300 dặm của tuyến đường Giai đoạn 1 dài 500 dặm của dự án đường sắt cao tốc từ San Francisco đến Los Angeles/Anaheim.

Các bước tiếp theo theo CEQA và Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA) sẽ bao gồm việc ban hành Hồ sơ Quyết định phù hợp với các yêu cầu của NEPA và nộp Thông báo Quyết định CEQA. EIR/EIS Cuối cùng có thể được tìm thấy trên trang web của Cơ quan.