Văn phòng CHSRA So Cal ở Downtown Los Angeles hiện đang đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Vui lòng gọi điện hoặc gửi email để đặt lịch hẹn.

Cơ quan Đường sắt Cao tốc California

355 S Grand Avenue, Suite 2050
Los Angeles, CA 90071
(213) 457-8420
southern.california@hsr.ca.gov