Հաջորդ քայլերը

Նախորդ
Հաջորդը

Աշխատակազմը շարունակում է առաջ մղել Պալմդեյլ-Բըրբենք ծրագրի բաժնի բնապահպանական աշխատանքները՝ հրապարակելով Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվության/Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտարարության նախագիծը (EIR/EIS)՝ հանրային մեկնաբանության համար 2022 թվականի սեպտեմբերին:

Ծրագրի մշակման գործընթաց