Հաջորդ քայլերը

Նախորդ
Հաջորդը

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվության/Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտարարության նախագիծը (EIR/EIS) հրապարակվել է հանրային մեկնաբանության համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, իսկ հանրային մեկնաբանությունների ժամկետն ավարտվել է 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին: Աշխատակազմը ուշադիր ուսումնասիրում է մեկնաբանությունները և կմշակի մեկնաբանությունների պատասխանները: առաջիկա ամիսներին։

Ծրագրի մշակման գործընթաց