Նախորդ

Բնապահպանական փաստաթղթեր

Հաջորդը

Կալիֆորնիայի արագընթաց երկաթուղու մարմինը (հեղինակությունը) պատրաստել է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վերջնական հաշվետվություն/Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հայտարարություն՝ համաձայն Կալիֆորնիայի շրջակա միջավայրի որակի օրենքի (CEQA) և Ազգային բնապահպանական քաղաքականության ակտի (NEPA)՝ «Burbank to Los Angeles Project Sectional Envi» վերնագրով: Ազդեցության հաշվետվություն/Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հաշվետվություն»:

Նյութերը կարելի է գտնել մարմնի կայքում :