California High-Speed Rail

Ang California High-Speed Rail Authority (Authority), ay responsable para sa pagpaplano, pagdidisenyo, pagtatayo at pagpapatakbo ng unang high-speed rail system ng bansa. Ang website na ito ay may impormasyon sa mga seksyon ng proyekto ng Palmdale hanggang Burbank, Burbank hanggang Los Angeles, at Los Angeles hanggang Anaheim (kabilang ang Colton at Lenwood Project Components). Piliin ang seksyon ng proyekto na gusto mong bisitahin sa ibaba.

Pamagat VI ng Civil Rights Impormasyon

Ang mga Awtoridad ay nakatuon sa pagtiyak na walang tao ay dapat, sa mga batayan ng lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian, edad, o kapansanan ay ibinukod mula sa pakikilahok sa, pagkakaitan ng mga benepisyo ng, o kung hindi man ay sumailalim sa diskriminasyon sa ilalim ng anumang programa o aktibidad sa disenyo, konstruksiyon at operasyon ng high-speed rail system.

Ang kapaligiran pagsusuri, konsultasyon, at iba pang mga aksyon na kinakailangan sa pamamagitan ng naaangkop na mga pederal na mga batas ng kapaligiran para sa mga proyektong ito ay o ay nai-natupad sa pamamagitan ng Estado ng California alinsunod sa 23 U. S. C. 327 at isang Memorandum ng pag-Unawa na may petsang hulyo 23, 2019 at pinaandar sa pamamagitan ng ang Pederal na Pangangasiwa ng Riles at ang Estado ng California.