Trước

Giờ làm văn phòng

Kế tiếp

Đây là kho lưu trữ của trang web Open House có sẵn từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020. Cơ quan đã tạo trang web này để cung cấp quyền truy cập nâng cao vào Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) để đáp ứng với sức khỏe và các chỉ thị an toàn liên quan đến virus corona mới. Trang web này vẫn có sẵn cho công chúng, mặc dù khách truy cập không còn có thể gửi nhận xét về Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) hoặc tham gia hội thảo trên web (các tính năng này không còn hoạt động trên trang web này).

Nhân viên sẵn sàng trả lời các câu hỏi về dự án trong giờ làm việc ảo.

  1. Để sắp xếp một cuộc hẹn vào giờ hành chính, hãy liên hệ với nhóm dự án tại Los.Angeles_Anaheim@hsr.ca.gov hoặc gọi cho đường dây trợ giúp của dự án theo số 877-669-0494. Các cuộc hẹn được tiến hành thông qua Zoom, trừ khi ưu tiên định dạng cuộc gọi hội nghị.

  2. Chấp nhận lời mời theo lịch từ Los.Angeles_Anaheim@hsr.ca.gov. Bạn sẽ nhận được lời mời theo lịch trong vòng một đến hai ngày làm việc sau khi hoàn thành biểu mẫu. Lời mời trên lịch sẽ bao gồm hướng dẫn về cách tham gia hội thảo trên web.

  3. Vào thời gian đã định, vui lòng tham gia hội thảo trên web qua máy tính hoặc điện thoại để thảo luận câu hỏi của bạn với nhân viên (và thông dịch viên nếu được yêu cầu).

Chúng tôi mong muốn được nói chuyện với bạn!