Mga Oras Ng Opisina

Dati
Susunod

Magiging available ang mga tauhan upang sagutin ang mga tanong tungkol sa proyekto sa panahon ng virtual office hours.

  1. Upang mag-iskedyul ng appointment sa oras ng opisina, makipag-ugnayan sa team ng proyekto sa Support@MeetHSRCoCal.org o tawagan ang helpline ng proyekto sa 877-669-0494 . Isinasagawa ang mga appointment sa pamamagitan ng Zoom, maliban kung mas gusto ang format ng conference call.
  2. Tanggapin ang imbitasyon sa kalendaryo mula sa Support@MeetHSRSoCal.org . Dapat mong matanggap ang imbitasyon sa kalendaryo sa loob ng isa hanggang dalawang araw ng negosyo pagkatapos makumpleto ang form. Ang imbitasyon sa kalendaryo ay magsasama ng mga tagubilin kung paano sumali sa webinar.
  3. Sa naka-iskedyul na oras, mangyaring sumali sa webinar sa pamamagitan ng computer o telepono upang talakayin ang iyong mga tanong na may mga tauhan (at ang interpreter kung kinakailangan).

Inaasahan naming makipag-usap sa iyo!