Trước

Các bước tiếp theo

Kế tiếp

Đây là kho lưu trữ của trang web Open House có sẵn từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020. Cơ quan đã tạo trang web này để cung cấp quyền truy cập nâng cao vào Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) để đáp ứng với sức khỏe và các chỉ thị an toàn liên quan đến virus corona mới. Trang web này vẫn có sẵn cho công chúng, mặc dù khách truy cập không còn có thể gửi nhận xét về Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) hoặc tham gia hội thảo trên web (các tính năng này không còn hoạt động trên trang web này).

Sau khi kết thúc giai đoạn bình luận công khai, Cơ quan sẽ:

  • Chuẩn bị phản hồi cho các ý kiến sẽ được đưa vào Dự thảo EIR/EIS

Luôn cập nhật với Đường sắt cao tốc California bằng cách theo dõi Cơ quan trên Facebook , Instagram hoặc Twitter .