Trước

Tìm hiểu thêm về đường sắt cao tốc California

Liên kết nhanh: Video | Các tài liệu

Kế tiếp

Đây là kho lưu trữ của trang web Open House có sẵn từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020. Cơ quan đã tạo trang web này để cung cấp quyền truy cập nâng cao vào Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) để đáp ứng với sức khỏe và các chỉ thị an toàn liên quan đến virus corona mới. Trang web này vẫn có sẵn cho công chúng, mặc dù khách truy cập không còn có thể gửi nhận xét về Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) hoặc tham gia hội thảo trên web (các tính năng này không còn hoạt động trên trang web này).

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về đường sắt cao tốc ở California, trang này cung cấp các liên kết đến một số tờ thông tin và video bổ sung để khám phá trên trang web của Cơ quan ( hsr.ca.gov ).

Nếu bạn là sinh viên đại học quan tâm đến vận chuyển và di chuyển, hãy xem chương trình #Iwillride của Cơ quan, tham gia một chương hiện có trong khuôn viên trường của bạn hoặc tìm hiểu cách thành lập chương trình của riêng bạn: hsr.ca.gov/iwillride .

Các dự án đường sắt liên quan

Video

Liên kết nhanh: Tổng quan | Các tài liệu

Các tính năng căn chỉnh đường ray tốc độ cao

Lý do nên đi xe

Các tài liệu

Liên kết nhanh: Tổng quan | Video