Trước

Liên hệ với chúng tôi

Nhà

Đây là kho lưu trữ của trang web Open House có sẵn từ ngày 25 tháng 8 năm 2020 đến ngày 24 tháng 9 năm 2020. Cơ quan đã tạo trang web này để cung cấp quyền truy cập nâng cao vào Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) để đáp ứng với sức khỏe và các chỉ thị an toàn liên quan đến virus corona mới. Trang web này vẫn có sẵn cho công chúng, mặc dù khách truy cập không còn có thể gửi nhận xét về Thông báo chuẩn bị/Thông báo ý định (NOP/NOI) hoặc tham gia hội thảo trên web (các tính năng này không còn hoạt động trên trang web này).

Lưu ý: Hội thảo trên web đã kết thúc.

Los.Angeles_Anaheim@hsr.ca.gov

877-669-0494

Tham gia với chúng tôi tại một cuộc họp phạm vi công cộng:

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020 từ 5 giờ chiều đến 7:30 tối

Tiếng Anh: 5 giờ chiều

Tiếng Tây Ban Nha: 6:30 chiều

______

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2020 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa

Tiếng Anh: 10 giờ sáng

Tiếng Tây Ban Nha: 11:30 sáng

Đối với các thắc mắc về phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ với Nhóm Truyền thông và Quan hệ Truyền thông của Cơ quan:

  • (916) 322-1422
  • news@hsr.ca.gov