Giờ làm văn phòng

Trước
Kế tiếp

Nhân viên sẽ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc về dự án trong giờ hành chính ảo.

  1. Để đặt lịch hẹn vào giờ hành chính, hãy liên hệ với nhóm dự án tại Support@MeetHSRCoCal.org hoặc gọi đường dây trợ giúp của dự án theo số 877-669-0494 . Các cuộc hẹn được thực hiện thông qua Zoom, trừ khi định dạng cuộc gọi hội nghị được ưu tiên.
  2. Chấp nhận lời mời theo lịch từ Support@MeetHSRSoCal.org . Bạn sẽ nhận được lời mời theo lịch trong vòng một đến hai ngày làm việc sau khi hoàn thành biểu mẫu. Lời mời trên lịch sẽ bao gồm hướng dẫn về cách tham gia hội thảo trên web.
  3. Vào thời gian đã định, vui lòng tham gia hội thảo trên web qua máy tính hoặc điện thoại để thảo luận câu hỏi của bạn với nhân viên (và thông dịch viên nếu được yêu cầu).

Chúng tôi mong muốn được nói chuyện với bạn!