Các bước tiếp theo

Trước
Kế tiếp

Cơ quan hiện đang trả lời các bình luận của công chúng được gửi thông qua quá trình xác định phạm vi.

  • Tiếp tục chuẩn bị phản hồi cho các nhận xét về phạm vi sẽ được đưa vào Dự thảo EIR / EIS
  • Phát hành Dự thảo EIR / EIS (nhắm mục tiêu cho năm 2022)
Đồ họa các bước tiếp theo của LA-A

Luôn cập nhật với Đường sắt cao tốc California bằng cách theo dõi Cơ quan trên Facebook , Instagram hoặc Twitter .