Cách đưa ra nhận xét

Trước
Kế tiếp

Phiếu nhận xét chung được cung cấp tại đây và có sẵn để tải xuống, in và gửi đến Cơ quan chức năng qua thư bưu điện hoặc dưới dạng tệp đính kèm trong email.

Mark McLoughlin
Giám đốc Dịch vụ Môi trường
ATTN. Cơ quan Đường sắt Cao tốc Los Angeles — Anaheim, California
770 L Street, Suite 620, MS-2, Sacramento, CA 95814

Tiếng Anh

Thẻ bình luận tiếng Anh

người Tây Ban Nha

Thẻ bình luận tiếng Tây Ban Nha

Tagalog

Thẻ bình luận Tagalog

tiếng Nhật

Thẻ bình luận tiếng Nhật

Hàn Quốc

Thẻ bình luận tiếng Hàn

Trung quốc

Thẻ bình luận tiếng Trung