Paano Magbigay ng Komento

Dati
Susunod

Dapat makatanggap ang Awtoridad ng mga komento bago ang Huwebes, Disyembre 1, 2022. Maaari kang magsumite ng mga komento:

  • Using the comment form on the Authority’s website. Select your language below to be taken to the appropriate form:
  • Sa pamamagitan ng email sa Palmdale_Burbank@hsr.ca.gov
  • Sa pamamagitan ng koreo sa “ATTN: Palmdale to Burbank Draft EIR/EIS Comment, 355 S Grand Avenue, Suite 2050, Los Angeles, CA 90071”
  • Maaaring ibahagi ang mga berbal na komento sa pampublikong pagdinig sa Martes, Oktubre 18, 2022 .
  • Mag-iwan ng naitalang komento sa helpline ng seksyon ng proyekto sa 800-630-1039