Dati

Susunod na Mga Hakbang

Susunod

Ito ay isang archive ng website ng Open House na magagamit mula Agosto 25, 2020 hanggang Setyembre 24, 2020. Ginawa ng Awtoridad ang website na ito upang magbigay ng pinahusay na access sa Notice of Preparation/Notice of Intent (NOP/NOI) bilang tugon sa kalusugan at mga direktiba sa kaligtasan hinggil sa novel coronavirus. Ang website na ito ay nananatiling available sa publiko, kahit na ang mga bisita ay maaaring hindi na magsumite ng komento sa Notice of Preparation/Notice of Intent (NOP/NOI) o lumahok sa isang webinar (ang mga feature na ito ay hindi na aktibo sa site na ito).

Pagkatapos ng pagtatapos ng panahon ng pampublikong komento, ang Awtoridad ay:

  • Maghanda ng mga tugon sa mga komento na isasama sa Draft EIR/EIS

Manatiling up-to-date sa California High-Speed Rail sa pamamagitan ng pagsunod sa Awtoridad sa Facebook , Instagram , o Twitter .