Dati

Makipag-Ugnay Sa Amin

Tahanan

Ito ay isang archive ng website ng Open House na magagamit mula Agosto 25, 2020 hanggang Setyembre 24, 2020. Ginawa ng Awtoridad ang website na ito upang magbigay ng pinahusay na access sa Notice of Preparation/Notice of Intent (NOP/NOI) bilang tugon sa kalusugan at mga direktiba sa kaligtasan hinggil sa novel coronavirus. Ang website na ito ay nananatiling available sa publiko, kahit na ang mga bisita ay maaaring hindi na magsumite ng komento sa Notice of Preparation/Notice of Intent (NOP/NOI) o lumahok sa isang webinar (ang mga feature na ito ay hindi na aktibo sa site na ito).

Tandaan: Natapos na ang mga webinar.

Los.Angeles_Anaheim@hsr.ca.gov

877-669-0494

Samahan kami sa isang pampublikong scoping meeting:

Huwebes, Setyembre 10, 2020 mula 5 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi

Ingles: 5 pm

Espanyol: 6:30 p.m.

______

Sabado, Setyembre 12, 2020 mula 10 am hanggang 12:30 pm

Ingles: 10 am

Espanyol: 11:30 a.m.

Para sa mga katanungan sa media, mangyaring makipag-ugnayan sa Koponan ng Komunikasyon at Media Relations ng Awtoridad:

  • (916) 322-1422
  • news@hsr.ca.gov